Page № 5 из 48

Новые вызовы информационного общества Глушкова В.В.

 

            Презентация доклада старшего научного сотрудника, кандидата физ.-мат. наук Глушковой Веры Викторовны "Новые вызовы информационного общества", представленного на круглом столе "Вопросы духовной безопасности в информационном обществе", который состоялся в Киево-Печерской Лавре 06.09.2016 г.

7.09.2016
вид
93 годовщина со дня рождения В.М.Глушкова 2016

 

                    25 августа 2016 г., состоялась традиционная встреча на Байковом кладбище, посвященная 93 годовщине со дня рождения В.М.Глушкова.

7.09.2016
вид
ІДЕЇ В.М. ГЛУШКОВА ТА ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ Ярошкевич Д 2015
ОГАС

Ярошкевич Д. м. Радом. Польща jaroszkiewicz@safe-mail.net

ІДЕЇ В.М. ГЛУШКОВА ТА ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ

     Майже уся письмова історія людства до нашого часу є періодом, коли діє тенденція до збільшення енергетичного обміну між людиною й природою. Винаходяться нові засоби перетворення природної енергії на придатну до суспільного вживання і починається використання нових джерел енергоносіїв. Наш етап у розвитку промислового виробництва ґрунтується на переважному використанні нафтогазової хімічної енергії. Але зрозуміло, що ані гідростанції, ані атомні станції не можуть компенсувати економічне значення нафти й газу. Хоча видатні винаходи завжди робляться поруч із суспільним запитом на них, ми не можемо надіятись на те, що до часу вичерпання...

 icon ( bytes)
7.12.2015
вид
РАЗВИТИЕ ИДЕИ «ВСЕОБЩЕЙ МАТЕМАТИКИ» ОТ Р. ДЕКАРТА ДО В.М.ГЛУШКОВА Пихорович В. Д 2015

Пихорович В. Д. Киев fanja.new@gmail.com

РАЗВИТИЕ ИДЕИ «ВСЕОБЩЕЙ МАТЕМАТИКИ» ОТ Р. ДЕКАРТА ДО В.М.ГЛУШКОВА

     Представить мир как целое средствами математики первым предложил Декарт, разрабатывавший идею «всеобщей математики», по отношению к которой все остальные науки выступали бы как «подчиненные».Предложить-то он предложил, но реализовать свое предложение не мог по причине того, что он был дуалистом и, соответственно, в принципе не мог рассматривать мир как единое целое. Соответственно, и математика у него оказывалась чем-то «не от мира сего». Она представляла собой «всеобщую науку», согласно правилам которой Бог сотворил Вселенную [1]. Спиноза «секуляризирует» математику тем, что предлагает...

 icon ( bytes)
7.12.2015
вид
THE SOVIET INTERNET: BEYOND THE BOOK Peters B. 2015
ОГАС

Peters B. The University of Tulsa USA bjpeters@gmail.com

                        THE SOVIET INTERNET: BEYOND THE BOOK

     My research focuses on very basic questions: how and why do information technologies take shape differently in different contexts? In particular, how do new information technologies — such as networks — take root differently across regimes of space, time, and power? 116 How Not to Network a Nation sharpens that basic question quite a bit. It tells, for the first time in any language, the book-length story of how, despite thirty years of effort, Soviet attempts to build a national computer network were undone by what appears at first glance as socialists...

 icon ( bytes)
7.12.2015
вид
ОТ УЧЕНИЯ О НООСФЕРЕ К ОГАС Палагин А.В 2015
ОГАС

Палагин А.В. г.Киев palagin_a@ukr.net

                             ОТ УЧЕНИЯ О НООСФЕРЕ К ОГАС

     Историческая судьба гениев решается после их ухода самым загадочным способом. Формулируя свое учение о неизбежности превращения биосферы в ноосферу под действием коллективного разума, В.И. Вернадский вряд ли предполагал, что дело его жизни попадет как эстафетная палочка в надежные руки другого нашего столь же гениального соотечественника В.М. Глушкова. Сам по себе переход от учения о ноосфере к ОГАС, хотя и закономерен с сегодняшней точки зрения, но не очевиден. Перспективы и проблемы развития человеческой цивилизации всегда волновали передовые умы общества, но особенный интерес к ним возникает, как правило, на...

 icon ( bytes)
7.12.2015
вид
НАУКОВЕ УПРАВЛІННЯ В «КІБЕРСОЦІУМІ» Мельниченко А.А. 2015
ОГАС

Мельниченко А.А. декан факультету соціології і права НТУУ «КПІ»

                    НАУКОВЕ УПРАВЛІННЯ В «КІБЕРСОЦІУМІ»

     Винесене в назву конференції поняття «кіберсоціум» зобов‘язує нас з‘ясувати його теоретичний та методологічний статус. Використання даного поняття стає можливим у разі з‘ясування сутнісних характеристик тих явищ і процесів, які воно позначає. Пошук такого терміну за допомогою запиту через пошукову систему Google (українська+російська мова) пропонує 1070 результатів, з яких зовсім небагато наукових джерел (монографій, статей тощо). Більше того, спроба з‘ясувати сутність поняття за допомогою потужної платформи Вікіпедія теж не дала результату. 99 Звичайно, критична кількісна...

 icon ( bytes)
7.12.2015
вид